Välkommen

Till Ekeby KTV:s Bredband, KabelTV samt
Pionjärernas samfällighetsförening.
Vi finns i Ekeby på Enhörnalandet ca 10 km från Södertälje.
Vi är nu 303 medlemmar.

Totalansvaret för drift & underhåll samt löpande förbättringar sköts av C-sam.
Därmed skall all felanmälan göras till C-sam. Utanför normal arbetstid krävs flera felanmälningar (5st) innan åtgärd görs.
Vår leverantör av kabelTV och bredband är C-sam

Årsmöte 2019 för verksamhetsåret 2018 kommer hållas den 24 april kl.19:00 i Mötesplats Enhörna.
Inbjudan till samtliga medlemmar har lämnats i resp. brevlåda.
Protokoll för föregående årsmöte klicka här: Årsmötesprotokoll verksamhetsåret 2017

Fiber
Senaste informationen om status fiber hittar du här http://ekeby-ktv.net.loopiadns.com/fibernat-2020/

Här är intresseanmälan i world-format: Intresseanmälan fiber Klicka på länken, så hamnar dokumentet i din dator i mappen ”Hämtade filer”
En tydlig majoritet av våra medlemmar har anmält intresse av en fiber lösning.
Dessutom 13 st som inte är med i samfälligheten har anmält intresse av fiber.

Resultat från enkäten:
Samfälligheten totalt 303st
ja 247st
nej 15st
inget svar 41st

Vi diskuterar för tillfället med 3st möjliga leverantörer, vi har i dagsläget ett avtal med C-sam som löper fram till 2021-03-01. V år målsättning är att under Q1 2019 kalla till ett medlemsmöte där vi kan presentera minst 2 alternativ till den lösning vi har idag.
Vi kommer nu att försöka uppdatera er lite mer frekvent och har därför startat en facebookgrupp (Ekeby kabeltv) https://www.facebook.com/groups/333184310842303/ som vi kommer uppdatera med hur det fortlöper med fiberalternativet i vår samfällighet, vi kommer även att uppdatera vår hemsida när det finns nyheter.
//Styrelsen
C-SAM inkluderar telefonabonnemang för samtliga kunder i Ekeby:Läs mer och anmäl dig här
Analog TV i Basutbudet: Med anledning av Discovery Networks* kraftiga ökning av sina programavgifter
blir C-Sam från 1 maj 2016 tvungna till att öka månadsavgiften med 10 kr till 146 kr/m
*Discovery Networks sänder kanalerna: Kanal 5, Kanal 9, Kanal 11, Eurosport och samtliga Discovery-kanaler.

som vi kommer uppdatera med hur det fortlöper med fiberalternativet i vår samfällighet, vi kommer även att uppdatera vår hemsida när det finns nyheter.
//Styrelsen

C-SAM inkluderar telefonabonnemang för samtliga kunder i Ekeby:Läs mer och anmäl dig här

Analog TV i Basutbudet: Med anledning av Discovery Networks* kraftiga ökning av sina programavgifter
blir C-Sam från 1 maj 2016 tvungna till att öka månadsavgiften med 10 kr till 146 kr/m
*Discovery Networks sänder kanalerna: Kanal 5, Kanal 9, Kanal 11, Eurosport och samtliga Discovery-kanaler.

Fakturor skickas nu från C-sam.
Samtliga medlemmar får samlingsfaktura från C-sam.
Fakturaavgiften är 29 kr, Autogiro 9 kr och Autogiro + E-post blir 0 kr

Ekeby KTV
Pionjärernas samfälldighetsförening som
bildades 1990 har till uppgift att tillhandahålla kabel TV samt Bredband i egen anläggning med god teknisk standard till lägsta möjliga kostnad.
Varje medlem är delägare i anläggningen
och eventuellt överskott går tillbaka
till medlemmarna