Vi ser ljuset i tunneln för – FIBER-nät i Ekeby 2020 !

Nu har 256* JA-röster erhållits och vi har nu stämt av ytterligare med
Stadsätsbolaget (SNB) och erhållit en tidsplan samt tydliga svar på våra frågor.
Under vecka 27 kommer information i respektive brevlåda direkt från SNB om hur vi kan signera individuellt avtal.

Tidsplanen är att ”kampanjen” hålls öppen för signering under juli månad
2019 och att installation sker under september/oktober 2020.

Stadsnätsbolaget kommer att finnas på plats utanför ICA Enhörna 9 juli, kl.
15-19 – för att svara på frågor samt förklara den fortsatta processen.
Det är viktigt att vid avtalet med Stadsnätsbolaget vara medveten om vilka
villkor som gäller, eftersom det är resp. fastighetsägare som tecknar avtalet och inte Samfälligheten.

Vi har inte kunnat få information om alla medlemmars E-postadress. Därför ber vi dig som läser detta att prata med dina grannar och vänner i området om den senaste informationen för Fiber-nät i Ekeby