Nyheter:

Den 1 januari 2016 ingår den fasta telefonitjänsten från C-SAM kostnadsfritt för samtliga hushåll i Ekeby.
Läs mer och anmäl dig här:

Fakturaavgift är 29 kr, Autogiro 9 kr och Autogiro + E-post blir 0 kr

Har du något fel i mottagning eller hastighet, så meddela C-Sam

Signallampor på modemet, dokument hur lamporna lyser och vad de betyder finns i ”dokument” Arris modem

Samfälligheten
Vid X-tra Stämma 4 maj 2011 beslutade en majoritet att Pionjärernas samfällighets-förening (Ekeby KabelTV) skulle ansluta till kabelnätet hos C-SAM, Södertälje och därigenom få ett Baspaket bestående av KabelTV och Bredband.
Det betyder att ALLA i samfälligheten blir anslutna till både KabelTV & Bredband, d.v.s. det är inte möjligt att endast välja KabelTV utan Bredband.
För majoriteten innebär anslutningen en lägre månadskostnad jämfört med nuvarande.
Informationsblad klicka här

Start med C-SAM
8:de mars2012 var startdatum för anslutning av Ekeby KabelTV-nätet till C-SAM i Södertälje och som består av en fiberkabel från Södertälje till vår huvudcentral i Ekeby.
Med denna förbindelse levererar C-SAM både KabelTV och Bredband till vårt nät.

Pris:
Basutbudet hos Ekeby KabelTV kostar 335 kr/mån. från 1 juli 2016 och omfattar:

· 146 kr/mån Analog TV (från 1 maj 2016)
· 164 kr/mån Bredband 100/10 Mbits/s (från 1 juli 2016)
· 25 kr/mån Samfälligheten (nätkostnader, el, försäkring m.m.)