Styrelse:

Ordförande
Mattias Omberg
Björnstigen 9
Mobil: 073 230 87 29
email:
 mattias.omberg@ekeby-ktv.net

Sekreterare
Sten Benje
Bäverstigen 32
Tel hem: 554-300 30
Mobil: 0709  813 860
email:
 sten.benje@ekeby-ktv.net

Kassör
Hans Manole
Lostigen 18
Tel hem: 550 89010
Mobil: 070 777 49 86
email:
 hasse.manole@ekeby-ktv.net

Ordinarie
Hans Ohlson
Plöjarvägen 13
Tel hem: 550-49 315
Mobil: 073 74 73 888
email:
 hans.ohlsson@ekeby-ktv.net

Ersättare
Börje Larsson
Utterstigen 29
Tel hem: 550-44 380
Mobil: 070 665 15 83
email:
 boing1@c-sam.nu